Pomysł na lekcję

Na tej stronie znajdują się pomysły na lekcje i warsztaty o demokracji opracowane w ramach projektu "Młodzi Gniewni u źródeł demokracji" dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Korzystaj z nich lub zaproś nas do siebie, abyśmy mogli zrobić takie warsztaty dla Twojej młodzieży.

Co to jest fundacja?

Co to jest projekt?

Jakie są zadania rady dzielnicy?

Jak finansować organizację pozarządową?

Jak założyć świetlicę?

Co robi Urząd Marszałkowski?

Co robi Urząd Wojewódzki?

Co robią stowarzyszenia?

Co robi organizacja watchdogowa?

Jakie zadania wykonują urzędnicy?

Jakie kompetencje należy mieć aby pracować w NGO?

Jakie są zadania prezydenta miasta?

Co robi rada pożytku publicznego?

Jak zorganizować wymienialnik?

Dlaczego sejm ma siedzibę w sejmie?

Jak dokumentować działania w organizacjach pozarządowych?

Jak działa Urząd MIasta?