O nas

Zabrzańskie Stowarzyszenie Na Rzecz profilaktyki i Pomocy Rodzinie Droga to instytucja, która od blisko 20 lat wspiera i inspiruje młode osoby z Zabrza.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów. Życia, które jest ciekawe i wartościowe.

Pomysły na projekty są wymyślane wspólnie przez młodych i dorosłych. Ich celem jest edukacja, nauka aktywności ale również realizacja marzeń i pasji członków grupy. Te pomysły są opracowywane w formie wniosku przez opiekunkę – Agnieszkę Budzyńską, a następnie realizowane wspólnie z młodzieżą.

Od 2013 r. zrealizowaliśmy następujące inicjatywy:

  • „Młodzi gniewni, lecz aktywni!” o wartości ok. 40 000 zł., dotacja P FIO w 2013 r.;

  • „Młodzi gniewni kręcą film!” o wartości ok. 40 000 zł., dotacja P FIO w 2014 r.;

  • „Młodzi Gniewni i fotografia zaangażowana społecznie” o wartości ok. 40 000 zł., dotacja P FIO w 2015 r.;

  • „Młodzi Gniewni na tropach zagadek historii” o wartości ok. 40 000 zł., dotacja P FIO w 2016 r.;

  • „Moja świetlica – mój świat” – partner projektu dofinansowanego z RPO WSL, którego celem jest założenie świetlicy środowiskowej w Zabrzu Biskupicach (2016 – 2018);

  • „Młodzi gniewni odkrywają Szlak Zabytków Techniki” o wartości ok. 50 000 zł., dotacja P FIO w 2018 r.;

  • „Młodzi Gniewni w świecie robotów” o wartości ok. 4 000 zł., dotacja Fundacji Cemex w 2018 r.

  • "Młodzi Gniewni u źródeł demokracji" o wartości ok. 120 000,00 zł., dotacja P FIO w 2019 r. (projekt dwuletni).

Szczegółowe informacje o w/w wymienionych inicjatywach znajdują się w zakładce „Nasze działania”.

Wspierają nas: